Ungdom - Fagforbundet

Fagforbundet Ungdom

Fagforbundet Ungdom er ungdomsorganiseringen til Fagforbundet. Nesten 35.000 av Fagforbundets medlemmer er 30 år eller yngre - enten de er yrkesaktive, elever, lærlinger og studenter. De velger selv sine flere hundre ungdomstillitsvalgte. Ungdommen har stemmerett i alle forbundets styrende organer, og vi jobber kontinuerlig for å få gjennomslag for vår politikk.

Fagforbundet Ungdom arrangerer kurs , konferanser og tiltak rettet mot unge under utdanning og i arbeid. De ungdomstillitsvalgte har medansvar for verving og oppfølging av unge medlemmer, elever, studenter og lærlinger. Ungdomstillitsvalgte jobber for det unge medlemmer er opptatt av: flere læreplasser i kommunen, fritidsklubber, internasjonal solidaritet og boliger for unge.

Fagforbundet Ungdom kjemper for et rettferdig og solidarisk samfunn med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår, sterke faglige rettigheter, inkludering og likestilling, internasjonal solidaritet, god kvalitet på offentlige tjenester, arbeid for alle og et levende miljø. Les Fagforbundet Ungdoms handlingsprogram.

 

Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø. Er du uorganisert og ung? Hvorfor bør du bli medlem av Fagforbundet?