Seksjoner - Fagforbundet

Fagforbundets seksjoner

Fagforbundet er delt inn i fire seksjoner som til sammen representerer mer enn 120 ulike yrkesgrupper:

Seksjonenes hovedarbeidsområder er:

  • Identifisere yrkesfaglige utfordringer i arbeidsfeltet
  • Ta opp utdanningsspørsmål som gjelder det enkelte yrke, både grunn-, etter- og videreutdanning, fagkurs og kompetansestige
  • Ha kunnskap om juridiske tema om utdanningene, yrkesutøvelsen og arbeidsområdet
  • Være pådriver for å øke verdien av yrket
  • Identifisere konsekvenser av brutalisering av arbeidsmiljøet
  • Ta initiativ til yrkesetisk refleksjon og dialog
  • Gi ut yrkesfaglig informasjon
  • Etablere faglige nettverk, for eksempel gjennom faggrupper