Pensjonist - Fagforbundet

Pensjonist

Alders- og uførepensjonister som står som medlemmer i Fagforbundet har de samme rettigheter som de yrkesaktive medlemmene. Pensjonistene har også rett til å velge en representant til fagforeningenes styre.

Uføre- og alderspensjonister betaler en årlig kontigent på kroner 740,-. Innbo- og løsøreforsikringen og Fagforbundets stønadskasse inngår i dette beløpet. Du blir også meldt inn i Pensjonistforbundet sentralt, og får dermed bladet deres, Pensjonisten. Det året du fyller 76 år blir du fritatt for kontingenten, men beholder alle rettighetene dine i Fagforbundet.